افزودنی های پلاستیک و پلیمر

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
روغن استابلایزر نانیا
PVC Stabilizer
کوثر 1 کیلو گرم - 0 (0%) - - -
روغن کرچک کیسان هند
‫Castor Oil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DOP اکیانگ
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DOP ال جی
Dioctyl Phthalate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DOA اکیانگ
Dioctyl Adipate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن DBP
Dibutyl phthalate
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن استابلایزر سانگ وون
PVC Stabilizer Songwon BC540
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن استابلایزر کی دی کم
PVC Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
روغن سویا اپوکسی
Epoxidized Soybean Oil
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
استابلیزرپودری
Stabilizer
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر فکو (بلوینگ ایجنت)AC7000
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پودر فکو(بلوینگ ایجنت) D300L
(Azodicarbonamide(Blowing Agent
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اسید استئاریک KLK B1802
Triple Pressed Stearic Acid
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اسید استئاریک KLK B1810
Rubber Grade Stearic Acid
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اسپری قالب RS100 کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -