فلزات پایه

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 -