پلاستیک های مهندسی

نام محصول نام محصول ارایه دهنده ارایه دهنده واحد واحد قیمت قیمت تغییر تغییر بیشترین ? بیشترین <span class="note-icon" title="بیشترین نرخ در روز جاری">?</span> کمترین ? کمترین <span class="note-icon" title="کمترین نرخ در روز جاری">?</span> زمان زمان نمودار نمودار
هوستافورم K300 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
هوستافورم N109 کره
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
هوستافورم FM90 تایوان
(Polyacetal (POM
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی کربنات هانام 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی کربنات کی می 110 تایوان
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
پلی کربنات سامسونگ 1100U
(Polycarbonate Resin (PC
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکریلیک CM205 تایوان
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -
اکریلیک IH830 کره
(Poly Methyl Metacrylate (PMMA
کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -