# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین ? کمترین ? زمان بروز رسانی نمودار
1 کوثر کیلوگرم - 0 (0%) - - -

نمودار قیمت ماهانه ی مخلوط زایلین / کوثر

اطلاعاتی برای ترسیم نمودار وجود ندارد.