سفر رییس بانک مرکزی به عراق

سفر رییس بانک مرکزی به عراق

رییس کل بانک‌ مرکزی در یادداشت اینستاگرامی از دیدار با رییس کل بانک مرکزی عراق خبر داد.

رییس کل بانک‌مرکزی در یادداشت اینستاگرامی از دیدار با رییس کل بانک مرکزی عراق خبر داد و گفت: امروز سه شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ باهدف مذاکره با رییس کل بانک مرکزی عراق در خصوص روابط بانکی و نحوه وصول مطالبات ناشی از صادرات برق و گاز و نیز گفتگو با مقامات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی عراق برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور وارد بغداد شدم و با جناب العلاق رییس بانک مرکزی عراق که برای استقبال از هیات ایرانی به فرودگاه آمده بودند، مذاکرات مقدماتی داشتم و با دیدگاه مثبتی که از وی دیدم، امیدوارم مذاکرات خوبی برای پیشبرد منافع دو کشور داشته باشیم.

 ایبنا

نظرات کاربران